Hierbij een overzicht van de belangrijkste spelregels waaraan NIV en haar klanten zich dienen te houden ten tijde van een cursus in het kader van Code 95.

 • Cursus moet door NIV bij het CCV zijn gecertificeerd
 • Cursuslocatie moet hiervoor ingericht zijn. Dit betekent voldoende ruimte, ruimte mag tijdens de cursus niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook dient de lokaliteit te voldoen aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften (bijv. rookvrij en nooduitgang). Tevens mag in het gebouw geen geluid worden voortgebracht dat hinder oplevert voor de cursisten.
 • Cursusdagen mogen plaatsvinden op: maandag t/m vrijdag 07.00-22.00 uur en zaterdag van 07.00-18.00 uur. Op zondagen en landelijke feestdagen (met uitzondering van 5 mei en Goede vrijdag) mogen er geen nascholingscursussen plaatsvinden.
 • Cursus, cursusdatum, cursuslocatie en cursistgegevens dienen minimaal 5 kalenderdagen voor aanvang van de cursus worden aangemeld in het systeem van CCV/CBR (hierna TOP genoemd). Wijziging van cursistgegevens kunnen maximaal 3 dagen voor aanvangen worden doorgegeven.
 • Tijdens de cursus dient de cursist in het bezit te zijn van geldig legitimatiebewijs. Als tijdens de cursusdag (praktijktraining) gereden wordt op de openbare weg moet een geldig rijbewijs voor de betreffende categorie (C/CE) worden getoond.
 • Indien een cursist geen geldig legitimatiebewijs/rijbewijs kan tonen, wordt deze binnen dertig minuten na aanvang van de cursus in het TOP systeem afgemeld als niet verschenen. Dit betekent dat gevolgde zeven uur van die dag niet wordt bijgeschreven op naam van de cursist.
 • Indien een cursist te laat komt (meer dan 30 minuten) wordt deze afgemeld in het TOP systeem en worden de zeven uur van die dag niet bijgeschreven op naam van de cursist.
 • Cursusinhoud en het maximaal aantal cursisten mag niet afwijken van de wijze waarop de cursus gecertificeerd is bij het CCV.
 • Cursusdag duurt acht uur inclusief 1 uur pauze.
 • Het is niet toegestaan dat de cursist tijdens de nascholingscursus productief is (‘on the job’ is niet toegestaan).
 • Bij praktijktraining moet het startpunt hetzelfde zijn als het eindpunt. Deze locatie wordt opgegeven bij het aanmelden in TOP.
 • Cursisten tekenen aan het begin en aan het einde van de training de CCV presentielijst.
 • CCV neemt regelmatig een steekproef op cursuslocatie. De locatie en het lokaal dienen daartoe altijd toegankelijk te zijn voor een controleur van het CCV. Indien de controleur ter plaatse niemand kan bereiken / treffen leidt dit tot een boete en afkeuring van de cursus . Er worden dan geen code 95 uren geregistreerd.

Voor het volledige overzicht verwijzen wij u naar www.cbr.nl.