Aan de hand van de schadegegevens en eventueel beeldmateriaal, die u aan ons verstrekt, ontwikkelt het NIV een training die volledig gericht is op het terugdringen van schades binnen uw bedrijf. Tijdens de training maakt onze docent uw chauffeurs bewust van de oorzaken waardoor schades kunnen ontstaan en welke mogelijkheden zij hebben om schades te voorkomen. Wanneer deze training is geadviseerd naar aanleiding van een door ons verzorgde rijvaardigheidanalyse, zal de rapportage met uw chauffeur worden besproken. Het praktijkgedeelte van deze training wordt in het eigen voertuig uitgevoerd op de openbare weg. Tijdens deze training besteden wij onder andere aandacht aan:

 • Oogmeting
 • Controle voertuig
 • Spiegelafstelling
 • Zit– en stuurhouding
 • Kijktechnieken
 • Anticiperen
 • Verkeersgedrag
 • Taal van de weg
 • Veroorzaakte schades
 • Schadeoorzaken
 • Financiële consequenties voor het bedrijf

Het NIV heeft veel ervaring met de training ‘Schadepreventie’. Nog steeds blijkt dat het aantal schades wordt teruggebracht, doordat het bewustzijn van de chauffeurs op een hoger plan komt. Aangezien een schade voor een bedrijf een kostenpost is van gemiddeld € 1.800,00, heeft u belang bij het terugdringen van schades. Daarnaast heeft deze training ook een positief effect op andere gerelateerde kosten, zoals onderhoudskosten en verzekeringspremies. Uiteindelijk verbetert de training het totale bedrijfseconomische resultaat van het bedrijf.

Voorwaarden

Het tarief wat voor u is vastgesteld is exclusief BTW. Een rapportage en certificaat zijn bij de prijs inbegrepen. Onze algemene voorwaarden zijn op alle overeenkomsten van toepassing.

Groepsgrootte

Per docent worden per dag 1, 2, 3, 4 of 5 personen individueel getraind.

Duur

De trainingsduur van de training ‘Schadepreventie’ is als volgt: 1 persoon per dag, 8 uur per persoon. 2 personen per dag, 4 uur per persoon. 3 personen per dag, 2,5 uur per persoon. 4 personen per dag, 2 uur per persoon. 5 personen per dag, 1,5 uur per persoon.

Locatie

De training start en eindigt vanaf een door u aan te geven locatie; de vestigingslocatie is gebruikelijk. Dit is mogelijk wanneer uw eigen locatie een aparte ruimte heeft waar de docent en chauffeur ongestoord theorie en nabespreking kunnen houden. De training vindt grotendeels plaats op de openbare weg. In het voertuig moet een verbruiksmeter aanwezig zijn.

Certificering

Elke deelnemer krijgt een certificaat op naam.