De uitvoering van gladheidbestrijding vindt vaak plaats onder moeilijke omstandigheden. Dit brengt een aantal specifieke, werk gerelateerde risico’s met zich mee. Om verantwoord en veilig te kunnen werken heeft EVO een speciale training ontwikkeld die voldoet aan de CROW Norm (publicatie 283). Hiermee voldoet zowel de werkgever als de werknemer aan de eisen zoals gesteld in de Arbowet en het Arbo-besluit.

Tijdens deze training komen zowel een groot aantal theoretische als praktische aspecten van de gladheidbestrijding aan bod. De deelnemer kan de opgedane kennis direct toepassen in de praktijk en daardoor meewerken aan een veilige en efficiënte gladheidbestrijding.

Tijdens de theorielessen wordt aandacht besteed aan

 • Introductie
 • Rechten en verplichtingen
 • Rol en verantwoordelijkheden van de chauffeur
 • Strooiroutes en prioriteiten
 • ARBO wetgeving
 • Bewustwording winterdienst
 • Werken met sneeuwploegen / sneeuwborstels

Tijdens de praktijkinstructie worden basisvaardigheden aangeleerd met betrekking tot

 • op- en afbouwen strooier en sneeuwploeg
 • laden en lossen dooimiddelen
 • praktijkbeoordeling
 • onderhoud
 • strooien in de praktijk

Duur

De training ‘U38-1 Winterdienst’ duurt effectief 7 uur. De training mag volgens CCV-normen aanvangen starten 7:00 uur.

Locatie

De training start en eindigt vanaf een door u aan te geven locatie; de vestigingslocatie is gebruikelijk. Dit is mogelijk wanneer uw eigen locatie een aparte ruimte heeft waar de docent en chauffeur ongestoord theorie en nabespreking kunnen houden. Tijdens het praktijkgedeelte moet er per vier deelnemers één voertuig zijn met het bijhorende gladheidbestrijdingsmaterieel.

Certificering

Na het behalen van een voldoende score voor zowel de theoretische toets als de praktijkbeoordeling zal het certificaat ‘Specifieke Deskundigheid Winterdienst’ worden afgegeven. Dit certificaat heeft een geldigheid van 5 jaar. Deze training valt onder de wettelijke Richtlijn Vakbekwaamheid en telt mee voor 7 uur theorie.