De invoering van 30-km-gebieden is één van de maatregelen binnen Duurzaam Veilig. Dit is een landelijk project van het rijk, de provincies, de waterschappen en de gemeenten, met als streven het verminderen van het aantal verkeersslachtoffers. Veel woongebieden zijn daarom aangewezen als 30-km-gebied. Dit is niet voor niets. In woongebieden zijn vaak spelende kinderen en hun aandacht voor het spel gaat wel eens ten koste van aandacht voor het verkeer.

Als u niet harder dan 30 km/uur rijdt kunt u beter om u heen kijken. Zo ziet u bijtijds een spelend kind dat plotseling de straat opholt. Of een oude dame die met haar rollator onderweg is. Als u niet harder dan 30 km/uur rijdt, is uw remweg korter. Met hoogstens 30 km per uur kunt u bij een noodstop binnen 15 meter stilstaan. Rijdt u echter 50 km per uur dan heeft u meer dan de dubbele afstand nodig om tot stilstand te komen. Bij een snelheid van maximaal 30 km/uur staat u bij een noodstop dus veel eerder stil. Wel zo fijn voor dat spelende kind en die wandelende dame. Voor hen kan dat het verschil betekenen tussen leven en dood!

30 km/uur líjkt misschien erg langzaam, zeker als u haast heeft. Maar de tijdwinst die u boekt door harder te rijden, is minimaal: over een afstand van 1 km is uw tijdwinst minder dan 1 minuut. Deze minimale tijdwinst is het extra risico toch niet waard!

Met dit project maken wij de mensen bewust van de gevaren van te hard rijden in een woonwijk. Gedragsverandering door bewustwording is bij het NIV de trainingsmethodiek. Het bewust maken van een te hoge snelheid (harder dan 30km per uur) in de wijk en de gevaren die daar bij komen.

Een straat of een plein in de wijk is de locatie waar deze praktijkgerichte training plaats vind. Bewoners worden uitgenodigd via de gemeente en/ of wijkplatform. De training bestaat uit een kleine en korte presentatie waarna de praktijksessie gaat starten. Het NIV beschikt over een mobile trainingsbaan waarbij er wordt nagebootst wat het snelheid en vooral remwegeffect is bij droog, nat en gladwegdek. De bewoners gaan dit ook zelf ervaren. Wat is nu het verschil tussen een remweg bij 30, 40 of 45 kilometer per uur? Wat gebeurt er als er een kind tussen de auto’s door rent de straat op en u rijdt 40 in plaats van 30 kilometer?

Met dit project besteden we onder andere aandacht aan:

  • herkenning 30 km zone (‘poort’, verkeersremmende aanpassingen e.d.);
  • bewustwording van de 30 km zone;
  • gedragsverandering in 30 km zone;
  • overlevingskansen in de 30 km zone;
  • reactietijd en remweg en totale stopafstand

Mobiele trainingsbaan
Het NIV beschikt over een mobiele trainingsbaan die voor dit project ‘Verkeersveiligheid 30 km zone’ kan worden ingezet. Klik hier voor de voorwaarden en locatie-eisen.

Voorwaarden

Het tarief wat voor u is vastgesteld is exclusief BTW. Onze algemene voorwaarden zijn op alle overeenkomsten van toepassing.

Duur

Het project ‘Jonge automobilisten’ duurt effectief 3 uur, aanvangstijden in overleg.