• CCV erkend
  • Landelijk opererend
  • Professionele opleidingen

Nederlands instituut voor verkeersveiligheid

Dankzij trainingen helpt het NIV u op weg

SelectiePunt heeft vanuit haar logistieke detachering dagelijks veel bezorgers op de weg voor haar opdrachtgevers. Deze chauffeurs maken met hun lading in korte tijd veel start-, invoeg-, stop- en parkeerbewegingen. Hoe vakkundiger zij dit doen, hoe hoger hun veiligheids- en milieubijdrage aan het totale Nederlandse verkeersbeeld. Een positief imago dat direct afstraalt op de uiteindelijke logistieke opdrachtgevers van SelectiePunt. Vanuit die visie richtte SelectiePunt de Drivers Academy op bij het Nederlands Instituut voor Verkeersveiligheid. Begin november startte de eerste training.

Geselecteerde sollicitanten voor bezorger bij SelectiePunt doorlopen tijdens hun meerdaagse vervolgintroductie één dag een intensieve en hoogwaardige training verkeersveiligheid bij de SelectiePunt Drivers Academy bij het Nederlands Instituut voor Verkeersveiligheid. Na 4 tot 5 maanden komen zij terug voor een verdere verdieping. Hiermee borgt SelectiePunt voor haar opdrachtgevers dat de gedetacheerde bezorgers over een eersteklas rijtraining verkeersveiligheid én erkend certificaat beschikken. Die komt bóvenop het rijbewijs dat zij al hebben en promoveert hen tot een nog veiligere en duurzamer rijdende chauffeur. Vaak gaat het om jonge studenten die als bezorger werken en doorgaans hebben zij hun rijbewijs nog niet zo lang.

Bewuste keuze voor NIV
De keuze van SelectiePunt om de Drivers Academy onder te brengen bij het gerenommeerde Nederlands Instituut voor Verkeersveiligheid (NIV) was een weloverwogen beslissing. André Kleijer is bij het NIV Adjunct Directeur: “SelectiePunt benaderde ons voor de SelectiePunt Drivers Academy en hun visie kwam perfect overeen met die van het NIV. Zij zijn hiermee de eerste in de markt die dit zo gestructureerd oppakken, heel uniek. Leo Rijk van SelectiePunt heeft hier echt een strategische visie op.” Het Nederlands Instituut voor Verkeersveiligheid (NIV) is een CCV erkend kennis- en opleidingsinstituut. “Sinds 1999 zijn wij een landelijk opererende organisatie met vijf geheel eigen verkeersveiligheidcentra met testbaan”, aldus André Kleijer.

Zeer hoogwaardige docenten
André Kleijer: “Wij zijn een zeer ambitieus bedrijf met als missie het verbeteren van de verkeersveiligheid van alle weggebruikers. Dit realiseren wij door het verzorgen van theorie- en praktijkgerichte trainingen op onze vijf verkeersveiligheidcentra alsook op de openbare weg. Met een groot aantal eigen docenten werken wij aan gedragsverandering in plaats van vaardigheden. Dit door middel van onze beproefde en professionele methode. Naast de basiskwalificatie worden onze docenten intern opgeleid. Tevens zijn alle docenten VCA-Vol gecertificeerd en in het bezit van een WRM-certificaat. Daardoor onderscheiden zij zich door een zeer professionele manier van werken en uitgebreide kennis van zaken.”

De chauffeur staat centraal
Martijn Bouwheer, Hoofd Opleidingen NIV: “De NIV trainingen zijn ontwikkeld op basis van een professionele opleidingsmethode. Daarbij staat de mens centraal. Onze filosofie is niet die van de betweter. Wij staan naast de cursist en gaan samen met hem of haar op weg om te ontdekken waar er winst is te boeken op het gebied van veiligheid en milieu in het verkeer. Tijdens de trainingen gaat het niet direct over goed of fout, maar om de vraag: hoe doet de chauffeur het en waarom doet die het zo? Wij laten de chauffeur het verhaal vertellen. En van daaruit werken wij verder. Kortom, de focus ligt op de bewustwording van het eigen gedrag in het verkeer. Elke opleiding is voor ons dan ook maatwerk.”

Focus op besparend en veilig defensief rijden
De chauffeurs van SelectiePunt volgen een speciaal aangepast programma. Martijn Bouwheer: “Met bijvoorbeeld accent op een rijstijl waarmee je meer brandstof bespaart. Dit betekent voor de opdrachtgevers van SelectiePunt en ook voor Selectiepunt zelf al direct een economisch winstpunt én zij dragen met die C02-besparing bij aan hun milieudoelstellingen. Daarnaast ervaren pakketbezorgers de druk om in een korte tijd veel bestellingen te doen. Wij leren hen dat harder rijden geen oplossing biedt, maar defensief rijden juist wel. Dit levert een fittere chauffeur op die veiliger rijdt en automatisch brandstof bespaart. Defensief rijden betekent ook dat je op de weg veel verder vooruit kijkt, vooruit denkt en vooruit handelt dan je gewend bent. Ook maken veel bezorgers parkeerbewegingen achteruit. Vaak in een setting waarbij ze ook de bestelling of het adres checken op een device. Wij leren hen hoe je veilig inparkeert en weer veilig wegrijdt bij de klant door de volledige focus op die handelingen en niets anders wat kan afleiden.”

SelectiePunt start ook opleiding voor Vrachtwagenchauffeurs goederenvervoer
Naast de trainingscyclus voor de bezorgers van SelectiePunt zal het NIV namens SelectiePunt ook opleidingen voor vrachtwagenchauffeurs voor het beroepsgoederenvervoer gaan verzorgen. André Kleijer: “Ook hierin heeft SelectiePunt een heldere visie. Zij zien dat er te weinig instroom is van erkende beroepsvrachtwagenchauffeurs. Met het oog op die aankomende schaarste zie je initiatieven vanuit de eigen sector Transport en Logistiek en de sociale partners. Maar SelectiePunt wacht niet af en neemt ook initiatief. Wij werken samen met hen aan een opleiding die op termijn toegankelijk wordt voor de chauffeurs die we nu opleiden via de SelectiePunt Drivers Academy. Deze studenten worden dus goed opgeleid als verkeersveilige bezorger en na hun studie kunnen zij ook bij de Drivers Academy opgeleid worden voor het C-rijbewijs voor professioneel vrachtwagenchauffeur. Dit geeft aan dat SelectiePunt écht bereid is om langdurig in haar bezorgers te investeren. Opnieuw is SelectiePunt hierin een initiatiefrijke partner voor de lange termijn.”

« Terug naar het overzicht