Een bepaalde manier van rijden die door de jaren heen routine is geworden, verandert makkelijker met onze hulp. Eén van de doelen die het NIV zich daarbij stelt is het behalen van een defensieve rijstijl, schadepreventie en brandstofbesparing voor de opdrachtgever en tegelijkertijd het verminderen van de CO2 uitstoot (MVO / Lean and Green). Wanneer u zich bekwaamt in de rijstijl volgens deze principes zult u daarvan de voordelen inzien en ervaren. Tijdens deze training komen alle facetten van
veilig rijden en brandstofbesparing aan bod, onder andere:

• Schadepreventie                                                  • Update verkeerswet en regelgeving
• Spiegelafstelling / zit– stuurhouding              • Anticiperen op het verkeer
• Taal van de weg                                                   • Brandstofbesparing
• Kijktechnieken

Uit gegevens van bedrijven waarvan de werknemers een training ’defensief rijden’ gevolgd hebben, blijkt dat een brandstofbesparing van 5 tot 15% zonder meer haalbaar is. Door de juiste spiegelafstelling, zit en stuurhouding en tevens het bewust maken van de gevaren van afleidingen in het verkeer door o.a. telefoongebruik (mail, app e.d.) kunnen hier enorme besparingen op schades gerealiseerd worden. Besparingen van wel 40% worden makkelijk gehaald. Tevens gaan wij met de deelnemer
een veilige rijstijl en gedragsverandering door bewustwording creëren. Dit levert voor u een forse kostenreductie op. Naast de besparingen op brandstof ziet men ook de kosten voor onderhoud en schade teruglopen. Met behulp van de technieken van het defensive driving programma gaan bestuurders namelijk bewuster rijden. Onderzoekcijfers tonen aan dat reductie van de onderhoudskosten tot 8% en schadereductie tot 40% tot de mogelijkheden horen. De bestuurder kan zich door
middel van deze training dus een consequente rijstijl aanmeten, die zowel het milieu, de veiligheid als het bedrijf ten goede komt.

Voorwaarden

Het tarief wat voor u is vastgesteld is exclusief BTW. Een certificaat is bij de prijs inbegrepen. Onze algemene voorwaarden zijn op alle overeenkomsten van toepassing.

Groepsgrootte

Per docent worden per dag 1, 2, 3, 4 of 5 personen individueel getraind

Duur

De trainingsduur van de training ‘Schadepreventie’ is als volgt: 1 persoon per dag, 8 uur per persoon. 2 personen per dag, 4 uur per persoon. 3 personen per dag, 2,5 uur per persoon. 4 personen per dag, 2 uur per persoon. 5 personen per dag, 1,5 uur per persoon.

Locatie

De training start en eindigt vanaf een door u aan te geven locatie; de vestigingslocatie is gebruikelijk. Dit is mogelijk wanneer uw eigen locatie een aparte ruimte heeft waar de docent en chauffeur ongestoord theorie en nabespreking kunnen houden. De training vindt grotendeels plaats op de openbare weg.

Certificering

Elke deelnemer krijgt een certificaat op naam.