Het Nederlands Instituut voor Verkeersveiligheid werkt voor wat betreft e-learning nauw samen met VTO-Partners.
Het VTO e-learningspakket is ontwikkeld op basis van ervaring in elk deelgebied van het vak. Het zusterbedrijf VekaBest ontwikkelt en produceert meer dan 40 jaar gespecialiseerde leermiddelen voor verkeer en vervoer.

De inzet van e-learning kan leiden tot een meer effectieve en goedkopere manier om de chauffeurs hun verplichte punten voor hun Code—95 te behalen. Zij hebben toegang tot de trainingsmogelijkheden waar en wanneer ze maar willen, thuis of onderweg. E-learning doet een fors beroep op de werkdiscipline van de cursist. Met andere woorden, het vraagt een hoge inzet en een goede motivatie. Ook behoort een cursist te beschikken over ICT-vaardigheden. Dit betekent dat hij in ieder geval goed overweg moet kunnen met het internet.

Een gedeelte van de reguliere training volgt de cursist digitaal door in te loggen met een uniek account op de website van het NIV. Hier worden filmpjes getoond, moet men vragen beantwoorden en wordt er tekst doorgenomen. De duur hiervan is 4:30 uur (praktijktraining) of 4:30 (theorietraining). Aansluitend neemt elke cursist deel aan een individueel praktijkprogramma (praktijktraining) of een klassikaal gedeelte (theorietraining) van 2:30 uur. Elke cursist dient deze sessie volledig te hebben afgerond vóór hier aan kan worden deelgenomen. Voorafgaand zal de cursist een toets maken.

Trainingsaanbod
Deze e-learningmodule’s zijn beschikbaar als vervanger voor het theoriegedeelte van de reguliere trainingen:
– W01 Het Nieuwe Rijden
– W02 Schadepreventie
– W02 Behaviour Based Safety
– W07 Veilig werken met de vrachtauto
– U03 Lading zekeren
– U05 VCA
– U14 Communicatieve en sociale vaardigheden

Voor informatie over het trainingsaanbod kunt u de productprofielen van raadplegen.

Duur

E-learning module duurt 4:30 uur (praktijktraining) of 4:30 (theorietraining). Aansluitend neemt elke cursist deel aan een individueel praktijkprogramma (praktijktraining / 2:30 uur) of een klassikaal gedeelte (theorietraining / 2:30 uur).

Certificering

Alle genoemde trainingen vallen onder de wettelijke Richtlijn Vakbekwaamheid en tellen mee voor 7 uur praktijk (W-code) of 7 uur theorie (U-code). Elke deelnemer krijgt een certificaat op naam. Indien gewenst wordt er bij de praktijktraining een rapportage opgemaakt. Tevens ontvangt elke deelnemer na de training een naslagwerk van de gevolgde theorie.