Een bepaalde manier van rijden die door de jaren heen routine is geworden, verandert makkelijker met onze hulp. Het programma Het Nieuwe Rijden stimuleert mobilisten, zakelijk rijders beroepschauffeurs en wagenparkbeheerders over te gaan tot een energie-efficiënter rij- en reisgedrag door slimmer te rijden en te reizen.  Wanneer u zich bekwaamt in de rijstijl volgens de principes van Het Nieuwe Rijden zult u daarvan de voordelen inzien en ervaren. Tijdens de training ‘Het Nieuwe Rijden’  komen alle facetten van brandstofbesparing aan bod, onder andere:

  • Controle bandenspanning
  • Zit– en stuurhouding
  • Gebruik elektronische apparatuur
  • Anticiperen
  • Veranderde voertuigtechnieken
  • Kijktechnieken
  • Optimaal gebruik van motorkarakteristiek

Uit gegevens van bedrijven waarvan de werknemers al een training ’Het Nieuwe Rijden’ gevolgd hebben, blijkt dat een brandstofbesparing van 5 tot 15% zonder meer haalbaar is. Dit levert u een forse kostenreductie op, zie rekenvoorbeeld.

Met behulp van de technieken van Het Nieuwe Rijden gaan bestuurders namelijk bewuster rijden. Onderzoekcijfers tonen aan dat reductie van de onderhoudskosten tot 8% en schadereductie tot 40% tot de mogelijkheden horen. De bestuurder kan zich door middel van deze training dus een consequente rijstijl aanmeten, die zowel het milieu, de veiligheid als het bedrijf ten goede komt. Aan het eind van de training wordt een rapportage van de bevindingen aan de opdrachtgever uitgebracht.

Voorwaarden

Het tarief wat voor u is vastgesteld is exclusief BTW. Een rapportage en certificaat zijn bij de prijs inbegrepen. Onze algemene voorwaarden zijn op alle overeenkomsten van toepassing.

Groepsgrootte

Per docent worden per dag 1, 2, 3, 4 of 5 personen individueel getraind.

Duur

De trainingsduur van de training ‘Het Nieuwe Rijden’ is als volgt:

1 persoon per dag
8 uur per persoon
2 personen per dag
4 uur per persoon
3 personen per dag
2,5 uur per persoon
4 personen per dag
2 uur per persoon
5 personen per dag
1,5 uur per persoon

Locatie

De training start en eindigt vanaf een door u aan te geven locatie; de vestigingslocatie is gebruikelijk. Dit is mogelijk wanneer uw eigen locatie een aparte ruimte heeft waar de docent en chauffeur ongestoord theorie en nabespreking kunnen houden. De training vindt grotendeels plaats op de openbare weg. In het voertuig moet een verbruiksmeter aanwezig zijn.

Certificering

Elke deelnemer krijgt een certificaat op naam.