Doelgroep

Alle voorkomende organisaties die toestemming hebben om met optische en geluidssignalen te mogen rijden.

Doelstelling/ leerdoelen

Wettelijk dient de chauffeur over de volgende competenties te beschikken:
– Wat de strafrechtelijke en civielrechtelijke gevolgen van het direct of indirect veroorzaken van schade of letsel rijden tijdens de rit zijn.
– Wat het gedrag en de reacties van weggebruikers kunnen zijn wanneer zij geconfronteerd worden met optische geluidssignalen.
– Wat het gewenste rijgedrag is
– Wat de effecten van een hoge rijsnelheid zijn op de remweg, het reactievermogen, de letselernst en de responstijd.
Uiteindelijk zal de chauffeur geheel zelfstandig, in alle voorkomende situaties en omstandigheden zich veilig als voorrangsvoertuigbestuurder door het verkeer kunnen bewegen.

Lesprogramma

Het programma is vanaf 1 dag waarin de volgende onderwerpen worden behandeld:

Theorie

– Inhoud brancherichtlijn
– Inhoud richtinggevend kader
– Inhoud rapport ‘Als je niet te plaatse komt’
– Rijden als voorrangsvoertuig, bijzonder weggedrag
– Verhoogde snelheid
– Plaats op de weg

Praktijk

– Voertuigcontrole
– Zit- en stuurhouding
– Spiegelafstelling
– Stuurtechniek
– Bochtentechniek
– Remtechniek
– Waarnemen, kijktechniek
– Gevaarherkenning, anticiperen
– Negeren rood licht

– Rijden met OGS

 

 

Bijzonderheden

Werkgevers wijzen personen die bij hen in dienst zijn aan die chauffeur van een voorrangsvoertuig zijn. Het is wettelijk voorgeschreven om deze chauffeur een opleiding te laten volgen om te leren rijden met als voorrangsvoertuig. Als er met OGS geoefend wordt moet de docent in het bezit zijn van een WRM + OGS+ certificering. Na het volgen van de opleiding en certificering door de opleider, mag er in opdracht van desbetreffende organisatie en na toestemming van de landelijke meldkamer worden gereden met OGS. Daarbij dient de bestuurder zich te houden aan de in de brancherichtlijn voorrangsvoertuigen opgenomen regels hiervoor.

Organisatie

Het lesvoertuig is bij voorkeur een voertuig van de deelnemende organisatie zodat een zo realistisch mogelijke trainingssituatie wordt gecreëerd. Dit dient een voertuig te zijn wat is voorzien van de wettelijk voorgeschreven eisen zoals vastgelegd in de regeling optische en geluidssignalen. Dit houd in dat er dubbele bediening en extra spiegels zijn aangebracht. Er kan tegen meerprijs ook gebruik gemaakt worden van een lesvoertuig van het Nederlands Instituut voor Verkeersveiligheid. Dit is een Opel grandland voorzien van een speciaal voor dit doel gecertificeerde striping. Daarmee is dit voertuig voor elke dienst inzetbaar. een Mercedes Sprinter of Vito in ambulance uitvoering is ook beschikbaar. Deze voertuigen zijn allemaal uitgerust met een on-board camera. Deze wordt gebruikt om de trainingsrit te evalueren. De beelden worden meegegeven met de cursist.

Duur

De benodigde tijd om een kandidaat op het vereiste niveau te brengen is afhankelijk van het aanvangsniveau. We bieden de volgende mogelijkheden:

OGS Basis

De basis is 1 persoon in een tijdsbestek van 4 dagen praktijk, waaronder het oefenen van noodsituaties op het trainingscentrum van het NIV. Deze training wordt afgesloten met een eindtoets.

OGS Light

De OGS Light is 1 persoon in een tijdsbestek van 2 dagen praktijk. De behaalde certificering wordt beperkt door de specifieke toepassing ervan. Deze variant is gericht op bestuurders van  voorrangsvoertuigen in dienst bij organisaties met een afgebakend werkgebied.

OGS Herhaling

Voor de herhalingstraining geld 1 dag praktijk per deelnemer. Het kan zijn dat er meer tijd nodig is. In dat geval zal er door de docent een advies worden uitgebracht wat de minimaal benodigde extra opleidingstijd is. Om dit te voorkomen kan er voorafgaand aan de training een assessment worden afgenomen van 2 uur en 30 minuten aan de hand waarvan een opleidingsduur advies wordt gegeven. Met uw adviseur wordt er afgestemd wat de verschillende mogelijkheden zijn en wat uw wensen hierin zijn.

OGS Special

De OGS Special is maatwerk op basis van de eisen die aan de uitvoerende taak worden gesteld. Hiervoor wordt eerst het hiervoor beschreven assessment van 2 uur en 30 minuten afgenomen. Waarna een advies volgt met de benodigde opleidingstijd en inhoud.

Certificering

De training wordt afgesloten met een toets waarbij de kandidaat een casus krijgt voorgelegd waarbij hij geheel zelfstandig een spoedrit met OGS moet uitvoeren volgens de aangeleerde normen. Na afloop wordt deze rit door de docent geëvalueerd en krijgt de kandidaat direct te horen of hij voldoende heeft gescoord. Aan de hand van deze uitslag wordt de chauffeur gecertificeerd door het Nederlands instituut voor verkeersveiligheid. Met deze certificering kan zowel de werkgever als de chauffeur aantonen dat zij over voldoende competenties beschikken om te kunnen en mogen rijden op een voorrangsvoertuig in Nederland.