De cursus ‘Lading Zekeren’ is niet alleen bedoeld voor chauffeurs van vrachtauto’s die hun vakbekwaamheid willen vergroten, maar ook voor planners en voor magazijn– en loodsmedewerkers die de vrachtauto’s beladen. Veel ongevallen met vrachtauto’s ontstaan (in)direct door de invloed van de belading op het rijgedrag. De manier van beladen heeft invloed op de stabiliteit van het voertuig en de rijkarakteristiek. Inzicht in deze invloed zorgt niet alleen voor minder schades en ongevallen, maar ook voor lagere onderhoudskosten. Tijdens de training ‘Lading zekeren’ wordt onder andere aandacht besteed aan:

 • Krachten (tijdens transport)
 • Middelen
 • Methoden lading zekeren
 • Verantwoordelijk betrokken partijen
 • Wet– en regelgeving
 • Berekeningen
 • Gevaren en risico’s
 • Overbelading en overbelasting

Aan het eind van deze cursus zijn de deelnemers:

 • op de hoogte van de relevante wet– en regelgeving met betrekking tot de voertuigafmetingen en belading;
 • zich bewust van hun verantwoordelijkheid;
 • in staat aan te geven welke gevolgen de belading heeft op het rijgedrag van een vrachtauto;
 • bekend met de mogelijkheden en beperkingen van de diverse hulpmiddelen om lading vast te zetten;
 • in staat om een vrachtauto op de juiste wijze te beladen en de lading afdoende te zekeren.

Groepsgrootte

Maximaal 12 personen per docent. Inzet van meerdere docenten op één dag mogelijk.

Duur

De training ‘U03-1 Lading zekeren’ duurt effectief 7 uur, aanvang om 8:00 of 10:00 uur.

Locatie

De training wordt uitgevoerd op een door u aan te geven locatie; de vestigingslocatie is gebruikelijk. In het praktijkdeel oefenen we met beladen en stuwen, hulpmiddelen om lading vast te zetten en beladingtechnieken.

Certificering

U krijgt een certificaat op naam. Deze training is gecertificeerd voor de Richtlijn Vakbekwaamheid (Code 95) en telt mee voor 7 uur theorie.

E-learning

Het is ook mogelijk om deze cursus te volgen via E-Learning