Leer uw chauffeurs in één dag om correct gebruik te maken van de digitale tachograaf. Bij veel bedrijven blijkt bij interne controle dat men de rij- en rusttijden (Arbeidstijdenbesluit vervoer) onvoldoende op orde heeft. Hierdoor loopt uw bedrijf het risico hoge boetes te ontvangen van de Inspectie Leefomgeving en Transport.

De cursus leidt uw chauffeurs op tot bekwame gebruikers van de digitale tachograaf met optimaal inzicht in de aanverwante onderwerpen, variërend van het dagelijks gebruik tot en met de wet- en regelgeving.

De volgende onderwerpen komen aan bod

  • Arbeidstijdenwet, Arbeidstijdenbesluit en Arbeidstijdenbesluit vervoer
  • de arbeidstijden, rijtijden, pauzes en rusttijden
  • praktische informatie over de werking van de digitale tachograaf en de administratie op het bedrijf
  • veranderingen rijbewijs, zoals categorie C1 en D1, medische keuringen, geldigheid van het rijbewijs
  • vakbekwaamheidseisen chauffeurs, zoals periodieke nascholing en de extra basisopleiding
  • toelichting op weg- en bedrijfscontroles
  • bezwaar- en beroepsmogelijkheden

Duur

De training ‘U23-1 Digitale tachograaf en boordcomputers’ duurt effectief 7 uur. De training mag volgens CCV-normen aanvangen starten 7:00 uur.

Locatie

De training wordt uitgevoerd vanaf een door u aan te geven locatie; de vestigingslocatie is gebruikelijk. Dit is mogelijk wanneer uw eigen locatie een aparte ruimte heeft waar de chauffeurs ongestoord de training kunnen volgen.

Certificering

Deze training valt onder de wettelijke Richtlijn Vakbekwaamheid en telt mee voor 7 uur theorie. Elke deelnemer krijgt een certificaat op naam.

E-learning

Het is ook mogelijk om deze cursus te volgen via E-Learning