Wanneer u op één dag verschillende keuzeonderwerpen wilt behandelen is de ‘Chauffeursdag’ de juiste training voor u. Deze training is niet alleen voor uw chauffeurs van grote waarde, maar deze dag is ook zeer geschikt voor bijrijders, planners en alle overige medewerkers die op een op andere wijze betrokken zijn bij uw bedrijf. Daarnaast is deze dag uitermate geschikt als themadag. De onderwerpen die u op deze ‘Chauffeursdag’ wilt laten behandelen kunnen uit zowel praktijk als theorie bestaan.

Voor de invulling van uw dagprogramma kunt u kiezen uit onderstaande modules. U kunt kiezen uit minimaal 4 en maximaal 6 modules.

Theoriemodule

 • Communicatie
 • Rijtechnieken (kijken, observeren, concentreren)
 • Schadeformulier
 • Toepassing van vastzetmateriaal
 • Methodes en principes van lading zekeren
 • Krachten op de lading
 • Verkeersregelgeving
 • Verkeerswetgeving
 • Beroepshouding
 • Klantbenadering
 • Klachtafhandeling
 • Omgaan met digitale tachograaf
 • Wetgeving digitale tachograaf
 • Representativiteit
 • Incidentmanagement

Praktijkmodule

 • Manoeuvreren
 • Banden en sneeuwkettingen
 • Spiegelafstelling
 • Zit– en stuurhouding

Duur

De training ‘U24-1 Chauffeursdag’ duurt effectief 7 uur. De training mag volgens CCV-normen aanvangen starten 7:00 uur.

Locatie

De training wordt uitgevoerd vanaf een door u aan te geven locatie; de vestigingslocatie is gebruikelijk. Dit is mogelijk wanneer uw eigen locatie een aparte ruimte heeft waar de chauffeurs ongestoord de training kunnen volgen. Tevens moeten de praktijkoefeningen uitvoerbaar zijn.

Certificering

Deze training valt onder de wettelijke Richtlijn Vakbekwaamheid en telt mee voor 7 uur theorie. Elke deelnemer krijgt een certificaat op naam.