Deze cursus is bedoeld voor zowel leidinggevenden als uitvoerend personeel die binnen hun functie te maken hebben met het werken langs de weg. De inhoud is conform CROW 96A/B praktijkrichtlijnen.

De deelnemer is na afloop van de cursus in staat:

  • werkzaamheden langs de weg veilig te kunnen uitvoeren;
  • risico’s tijdens het werken langs de weg tot een minimum te kunnen beperken.

De deelnemer krijgt inzicht in de aansprakelijkheid, gevaren en problematiek bij wegafzettingen. Hiermee voldoet de deelnemer aan de wettelijke Arbo-opleidingseisen.

Tijdens de training wordt aandacht besteed aan

  • Inleiding (hoe en waarom)
  • Gevaren / risico’s
  • Maatregelen (middelen, PBM’s en houding)
  • Het nabootsen van situaties
  • Wettelijke aspecten
  • Risicobeheersing
  • Specifieke situaties in het verkeer
  • Bekendheid met toe te passen materialen

Duur

De training ‘U37-1 Veilig werken langs de weg’ duurt effectief 7 uur. De training mag volgens CCV-normen aanvangen starten 7:00 uur.

Locatie

De training wordt uitgevoerd vanaf een door u aan te geven locatie; de vestigingslocatie is gebruikelijk. Dit is mogelijk wanneer uw eigen locatie een aparte ruimte heeft waar de chauffeurs ongestoord de training kunnen volgen. Tevens moeten de praktijkoefeningen uitvoerbaar zijn.

Certificering

De cursus wordt afgesloten met een toets. De cursus heeft een geldigheidsduur van 5 jaar. Deelnemers krijgen een bewijs van deelname in creditcardformaat. Deze training is gecertificeerd voor de Richtlijn Vakbekwaamheid (Code 95) en telt mee voor 7 uur theorie.