Een bepaalde manier van rijden die door de jaren heen routine is geworden, verandert makkelijker met onze hulp. Eén van de doelen die het NIV zich daarbij stelt is het behalen van een brandstofbesparing voor de opdrachtgever en tegelijkertijd het verminderen van de CO2 uitstoot (MVO / Lean and Green). Wanneer u zich bekwaamt in de rijstijl volgens de principes van Het Nieuwe Rijden zult u daarvan de voordelen inzien en ervaren. Tijdens de training ‘Het Nieuwe Rijden’  komen alle facetten van brandstofbesparing aan bod, onder andere:

  • Controle bandenspanning
  • Optimaal gebruik van motorkarakteristiek
  • Kijktechnieken
  • Anticiperen
  • Veranderde voertuigtechnieken
  • Gebruik elektronische apparatuur
  • Zit– en stuurhouding

Uit gegevens van bedrijven waarvan de chauffeurs al een training ’Het Nieuwe Rijden’ gevolgd hebben, blijkt dat een brandstofbesparing van 5 tot 15% zonder meer haalbaar is. Dit levert u een forse kostenreductie op.

Rekenvoorbeeld
In een jaar rijdt men met 10 vrachtauto’s circa 900.000 km. Het brandstofgebruik ramen wij op 1:3. De totale kosten aan brandstof bedragen dan circa € 375.000,- (dit is gebaseerd op een dieselprijs van € 1,25 -/- korting aan de pomp).

Besparing bij     5%       €18.750,00        (reëel)

Besparing bij     10%     €37.500,00        (normaal)

Besparing bij     15%     €56.250,00        (ambitieus, echter gerealiseerd in dezelfde branche)

Deze berekening gaat alleen nog maar uit op basis van het verminderde brandstofverbruik. Naast de genoemde besparing op brandstof ziet men ook de kosten voor onderhoud en schade teruglopen. Met behulp van de technieken van Het Nieuwe Rijden gaan bestuurders namelijk bewuster rijden. Onderzoekcijfers tonen aan dat reductie van de onderhoudskosten tot 8% en schadereductie tot 40% tot de mogelijkheden horen. De chauffeur kan zich door middel van deze training dus een consequente rijstijl aanmeten, die zowel het milieu, de veiligheid als het bedrijf ten goede komt. Aan het eind van de training wordt een rapportage van de bevindingen aan de opdrachtgever uitgebracht.

Uitvoering W01-1 Het Nieuwe Rijden

Per voertuig worden er (afhankelijk van het aantal aanwezige zitplaatsen en gordels) 1 of 2 personen per docent getraind. Het NIV beschikt tevens over een voertuig met 3 zitplaatsen. Informeer over de mogelijkheden bij uw adviseur.

Uitvoering W01-B Het Nieuwe Rijden Opgeknipt

In deze uitvoeringsvariant wordt het theoriegedeelte klassikaal behandelt (maximaal 16 personen). Het theoriegedeelte van deze training duurt 4:30 uur. Aansluitend volgt 1 persoon de praktijktraining van 2:30 uur. Vervolgens volgt elke deelnemer binnen tien kalenderdagen de één op één praktijktraining. Per praktijkdag worden er 3 personen per docent getraind; voor elk 2:30 uur.

Uitvoering W01-E Het Nieuwe Rijden E-learning

Het theoriedeel van de training volgt elke deelnemer digitaal (e-learning) middels inloggen op de website van het NIV. Hier worden filmpjes getoond, moet men vragen beantwoorden en wordt er tekst doorgenomen. De duur hiervan is 4:30 uur. Elke deelnemer dient deze sessie volledig te hebben afgerond vóór er kan worden deelgenomen aan de praktijktraining. Wanneer er wordt gestart met e-learning moet de deelnemer binnen tien kalenderdagen zowel het theoriedeel als het praktijkdeel hebben afgerond. Nadat de module is doorlopen, volgt elke deelnemer binnen tien kalenderdagen de één op één praktijktraining op de openbare weg. Voordat men gaat rijden zal onze docent een examen van de theorie afnemen. Per praktijkdag worden er 3 personen per docent getraind; voor elk 2:30 uur.

Duur

De training ‘W01-1 Het Nieuwe Rijden’ duurt effectief 7 uur. De training mag volgens CCV-normen aanvangen starten 7:00 uur.

Locatie

De training start en eindigt vanaf een door u aan te geven locatie; de vestigingslocatie is gebruikelijk. Dit is mogelijk wanneer uw eigen locatie een aparte ruimte heeft waar de docent en chauffeur ongestoord theorie en nabespreking kunnen houden. Het praktijkgedeelte vindt plaats op de openbare weg.

Certificering

Deze training valt onder de wettelijke Richtlijn Vakbekwaamheid en telt mee voor 7 uur praktijk. Elke deelnemer krijgt een certificaat op naam. Indien gewenst wordt er van deze training een rapportage opgemaakt.

E-learning

Het is ook mogelijk om deze cursus te volgen via E-Learning