Behaviour Based Safety (BBS), oftewel ‘gedragsgebaseerde veiligheid’, is een programma wat de toename van de veiligheid tijdens het vervoer bevordert door het gedrag van de chauffeur positief te beïnvloeden. Dit bereiken wij door observatie en coaching. Het BBS programma bevat een theoriedeel en een praktijkdeel. De training wordt in het eigen voertuig gegeven op de openbare weg. Onze bevindingen leggen wij vast in een rapportage welke wij aan de opdrachtgever verstrekken. Tijdens de training ‘Behaviour Based Safety’ besteden wij onder andere aandacht aan:

 • Oogmeting
 • Controle voertuig
 • Spiegelafstelling
 • Zit- en stuurhouding
 • Diverse voertuigtechnieken
 • Optimaal gebruik van motorkarakteristiek
 • Kijktechnieken
 • Anticiperen
 • Manoeuvreren
 • Verkeersgedrag
 • Taal van de weg
 • Het Nieuwe Rijden

Dit programma is verplicht voor alle SQAS gecertificeerde bedrijven die zich richten op het vervoer van gevaarlijke stoffen (ADR), maar is daarnaast voor alle transportbedrijven interessant. Het verhoogt niet alleen de veiligheid, maar heeft ook een positief effect op het brandstofgebruik en andere gerelateerde kosten, zoals onderhoudskosten en verzekeringspremies. Tijdens de training komen ook vermoeidheid (fatique) en de dagelijkse werkzaamheden aan bod.

De resultaten bij meerdere Nederlandse transportbedrijven laten een afname van het brandstofgebruik zien van 5 tot 15% en een afname van het aantal ongevallen met meer dan 40%. Een besparing die al snel oploopt tot € 1000,- per chauffeur per jaar. Uiteindelijk verbetert het programma dus de totale efficiency van het bedrijf.

Deze training zou een continue aandachtspunt moeten zijn voor elk transportbedrijf. Afhankelijk van de score van de chauffeur varieert de frequentie tussen eens per jaar tot eens in de drie jaar. Wel is het zo dat de eerste training de grootste impact heeft en daardoor het meeste voordeel oplevert.

Uitvoering W02 Behaviour Based Safety

Per voertuig worden er (afhankelijk van het aantal aanwezige zitplaatsen en gordels) 1 of 2 personen per docent getraind. Het NIV beschikt tevens over een voertuig met 3 zitplaatsen. Informeer over de mogelijkheden bij uw adviseur. De training ‘W02-1 Behaviour Based Safety’ duurt effectief 7 uur. De training mag volgens CCV-normen aanvangen starten 7:00 uur.

Uitvoering W02-B Behaviour Based Safety Opgeknipt

In deze uitvoeringsvariant wordt het theoriegedeelte klassikaal behandelt (maximaal 16 personen). Het theoriegedeelte van deze training duurt 4:30 uur. Aansluitend volgt 1 persoon de praktijktraining van 2:30 uur. Vervolgens volgt elke deelnemer binnen tien kalenderdagen de één op één praktijktraining. Per praktijkdag worden er 3 personen per docent getraind; voor elk 2:30 uur.

Uitvoering W02-E Behaviour Based Safety E-learning

Het theoriedeel van de training volgt elke deelnemer digitaal (e-learning) middels inloggen op de website van het NIV. Hier worden filmpjes getoond, moet men vragen beantwoorden en wordt er tekst doorgenomen. De duur hiervan is 4:30 uur. Elke deelnemer dient deze sessie volledig te hebben afgerond vóór er kan worden deelgenomen aan de praktijktraining. Wanneer er wordt gestart met e-learning moet de deelnemer binnen tien kalenderdagen zowel het theoriedeel als het praktijkdeel hebben afgerond. Nadat de module is doorlopen, volgt elke deelnemer binnen tien kalenderdagen de één op één praktijktraining op de openbare weg. Voordat men gaat rijden zal onze docent een examen van de theorie afnemen. Per praktijkdag worden er 3 personen per docent getraind; voor elk 2:30 uur.

Locatie

De training start en eindigt vanaf een door u aan te geven locatie; de vestigingslocatie is gebruikelijk. Dit is mogelijk wanneer uw eigen locatie een aparte ruimte heeft waar de docent en chauffeur ongestoord theorie en nabespreking kunnen houden. Het praktijkgedeelte vindt plaats op de openbare weg.

Certificering

Deze training valt onder de wettelijke Richtlijn Vakbekwaamheid en telt mee voor 7 uur praktijk. Elke deelnemer krijgt een certificaat op naam. Indien gewenst wordt er van deze training een rapportage opgemaakt.

E-learning

Het is ook mogelijk om deze cursus te volgen via E-Learning