Aan de hand van de schadegegevens en eventueel beeldmateriaal, die u aan ons verstrekt, ontwikkelt het NIV een training die volledig gericht is op het terugdringen van schades binnen uw bedrijf. Tijdens de training maakt onze docent uw chauffeurs bewust van de oorzaken waardoor schades kunnen ontstaan en welke mogelijkheden zij hebben om schades te voorkomen. Wanneer deze training is geadviseerd naar aanleiding van een door ons verzorgde rijvaardigheidanalyse, zal de rapportage met uw chauffeur worden besproken. Het praktijkgedeelte van deze training wordt in het eigen voertuig uitgevoerd op de openbare weg. Tijdens deze training besteden wij onder andere aandacht aan:

 • Oog meting
 • Anticiperen
 • Schadeoorzaken
 • Financiële consequenties voor het bedrijf
 • Veroorzaakte schades
 • Verkeersgedrag
 • Controle voertuig
 • Zit- en stuurhouding
 • Kijktechnieken
 • Taal van de weg
 • Spiegelafstelling

Het NIV heeft veel ervaring met de training ‘Schadepreventie’. Nog steeds blijkt dat het aantal schades wordt teruggebracht, doordat het bewustzijn van de chauffeurs op een hoger plan komt. Aangezien een schade voor een bedrijf een kostenpost is van gemiddeld € 1.800,00, heeft u belang bij het terugdringen van schades. Daarnaast heeft deze training ook een positief effect op andere gerelateerde kosten, zoals onderhoudskosten en verzekeringspremies. Uiteindelijk verbetert de training het totale bedrijfseconomische resultaat van het bedrijf.

Uitvoering W02 Schadepreventie

Per voertuig worden er (afhankelijk van het aantal aanwezige zitplaatsen en gordels) 1 of 2 personen per docent getraind. Het NIV beschikt tevens over een voertuig met 3 zitplaatsen. Informeer over de mogelijkheden bij uw adviseur.

Uitvoering W02-B Schadepreventie Opgeknipt

In deze uitvoeringsvariant wordt het theoriegedeelte klassikaal behandelt (maximaal 16 personen). Het theoriegedeelte van deze training duurt 4:30 uur. Aansluitend volgt 1 persoon de praktijktraining van 2:30 uur. Vervolgens volgt elke deelnemer binnen tien kalenderdagen de één op één praktijktraining. Per praktijkdag worden er 3 personen per docent getraind; voor elk 2:30 uur.

Uitvoering W02-E Schadepreventie E-learning

Het theoriedeel van de training volgt elke deelnemer digitaal (e-learning) middels inloggen op de website van het NIV. Hier worden filmpjes getoond, moet men vragen beantwoorden en wordt er tekst doorgenomen. De duur hiervan is 4:30 uur. Elke deelnemer dient deze sessie volledig te hebben afgerond vóór er kan worden deelgenomen aan de praktijktraining. Wanneer er wordt gestart met e-learning moet de deelnemer binnen tien kalenderdagen zowel het theoriedeel als het praktijkdeel hebben afgerond. Nadat de module is doorlopen, volgt elke deelnemer binnen tien kalenderdagen de één op één praktijktraining op de openbare weg. Voordat men gaat rijden zal onze docent een examen van de theorie afnemen. Per praktijkdag worden er 3 personen per docent getraind; voor elk 2:30 uur.

Duur

De training ‘W02-1 Schadepreventie’ duurt effectief 7 uur. De training mag volgens CCV-normen aanvangen starten 7:00 uur.

Locatie

De training start en eindigt vanaf een door u aan te geven locatie; de vestigingslocatie is gebruikelijk. Dit is mogelijk wanneer uw eigen locatie een aparte ruimte heeft waar de docent en chauffeur ongestoord theorie en nabespreking kunnen houden. Het praktijkgedeelte vindt plaats op de openbare weg.

Certificering

Deze training valt onder de wettelijke Richtlijn Vakbekwaamheid en telt mee voor 7 uur praktijk. Elke deelnemer krijgt een certificaat op naam. Indien gewenst wordt er van deze training een rapportage opgemaakt.

E-learning

Het is ook mogelijk om deze cursus te volgen via E-Learning