Het Nederlands Instituut voor Verkeersveiligheid (NIV) is een CCV erkend opleidingsinstituut. Sinds 1999 zijn wij een landelijk opererende organisatie met drie geheel eigen verkeersveiligheidcentra met testbaan. Een zeer ambitieus bedrijf met als missie het verbeteren van de verkeersveiligheid van u en van uw medeweggebruikers. Dit bewerkstelligen wij door het verzorgen van praktijk gerichte trainingen zowel op onze verkeersveiligheidcentra als op de openbare weg. Met een groot aantal eigen docenten werken wij aan gedragsverandering in plaats van vaardigheden. Dit door middel van onze beproefde en professionele methode.

Elke opleiding is voor ons maatwerk, al het maatwerk wordt ontwikkeld en verzorgd door experts. Experts die de uitdaging zien u te herkennen in de opleiding. U kiest voor het NIV als u gaat voor een servicegerichte en betrouwbare opleider die ontzorgt.

Het Nederlands Instituut voor Verkeersveiligheid (NIV):

 • is een kennis en opleidingsinstituut;
 • is sinds 1999 een landelijk opererende organisatie op het gebied van bij-en nascholing voor (beroeps)chauffeurs;
 • heeft landelijke dekking met drie geheel eigen verkeersveiligheidcentra met testbaan. Tevens de beschikking over locaties in Etten-Leur en Weert;
 • verzorgd maatwerktrainingen bij u op locatie;
 • beschikt over een uniek e-learningsprogramma;
 • werkt met 7 eigen opgeleide (WRM / VCA VOL) docenten die in vaste dienst zijn;
 • is door evofenedex geselecteerd als exclusieve partner voor de praktijktrainingen;
 • ontzorgt u o.a. op het gebied van eventuele nascholingsregistratie en subsidieaanvragen.

 

Trainingsmethodiek

De NIV trainingen zijn ontwikkeld op basis van een professionele opleidingsmethode. Daarbij staat de mens centraal. Onze filosofie is niet die van de betweter. Wij staan naast de cursist en gaan samen met u op weg om te ontdekken waar er winst is te boeken op het gebied van veiligheid en milieu in het verkeer. Tijdens de trainingen gaat het niet direct over goed of fout maar het gaat ons om de vraag: Hoe doet u het en waarom doet u het zo? Wij laten u uw verhaal vertellen. En van daaruit werken wij verder.

Recent onderzoek (The Handbook of Road Safety Measures) wijst uit, dat het volgen van trainingen die gericht zijn op vaardigheden en voertuigbeheersing (zoals slipcursus) de kans op een ongeval vergroot. Voor ervaren bestuurders neemt de ongevalskans toe met 12%, voor onervaren bestuurders met 22%. Wij werken echter aan gedragsverandering in plaats van vaardigheden. Dit door middel van een beproefde en professionele methode. Die methode bewerkstelligt daadwerkelijk veiliger rijgedrag door de cursisten inzicht te geven in zijn beperkingen en hem of haar daarmee te leren omgaan. Hierbij staat centraal dat cursisten gaan leren kennen en ervaren wat de relatie is tussen mens, snelheid, voertuigmassa en wegdektoestand. Het NIV geeft al bijna vijftien jaar invulling aan bewustwordingstrainingen. Met deze jarenlange ervaring kijkt het NIV dan ook niet gek op van de uitslag. Ze ziet het onderzoek eerder als een theoretische onderbouwing van wat zij al jaren in de praktijk meemaakt.

Diensten en producten

 • Rijvaardigheidstrainingen voor personenvoertuigen
 • Rijvaardigheidstrainingen voor bedrijfswagens
 • Rijvaardigheidstrainingen voor landbouwvoertuigen
 • Praktijk- en theorietrainingen beroepsvervoer (EU richtlijn 2003/59 – Code 95)
 • Projecten 30 kilometer zone
 • Projecten jonge automobilisten
 • Ongevalsimulator en mobiele slipbaan
 • Lezingen
Monitoring

Het Nieuwe Rijden in combinatie met Fairzekering

Docenten

Naast de basis kwalificatie worden onze docenten intern opgeleid. Tevens zijn alle docenten VCA-Vol gecertificeerd en in het bezit van een WRM-Certificaat. Daardoor kenmerken zij zich door een zeer professionele manier van werken en uitgebreide kennis van zaken.

Bekijk alle opleidingen